Kunnen wij roofdieren niet missen dan?

Wat doen wij

Wat gedaan?

Sinds de oprichting in december 2012 zijn er activiteiten gestart en contacten gelegd. Dit heeft reeds geresulteerd in verscheidene bezoeken. Zowel oriënterend voorafgaand aan de oprichting van de Stichting in 2011 (Marocco) als in 2013 (Algerije) in April een bezoek van een week aan het Tlemcin Nationaal Park om staf en geïnteresseerde studenten van de universiteit van Tlemcin te trainen in mogelijkheden en technieken voor carnivoor onderzoek. Naast het verzorgen van colleges werden diverse veldbezoeken gehouden waarbij voortdurend kennis werd uitgewisseld. Het gebruik van apparatuur gedemonstreerd en resultaten bediscussieerd. In februari werd in samenwerking met Marwell Wildlife in het zuiden van Tunesië een workshop gehouden in faunistische monitoring technieken. Het toepassen van wildlife-cams, spoorzoeken, life-trapping, etc. In juni 2014 werd een tweede werkbezoek van een week aan Algerije gebracht. Om de samenwerking met het Nationaal park Tlemcin en de universiteit van Tlemcin te verdiepen. Dit heeft geresulteerd in de start van een promotie onderzoek aan de jakhals, mede begeleid door het NABCS. Parallel aan het onderzoek in Algerije is een student in Tunesië eveneens gestart met promotie onderzoek naar jakhals, begeleid en ondersteunt door NABCS Er is tevens een officiële samenwerking aangegaan met de Universiteit van Tlemcin en het ALN

Plannen:

Ons trainings aanbod uitbreiden naar andere universiteiten en nationale parken, zowel in Algerije als Tunesie. Een actieplan starten voor de Barbary luipaard, het meest bedreigde Noord-Afrikaanse roofdier en ondersoort van het luipaard. Het opzetten van een database, waarin alle benodigde informatie beschikbaar wordt gemaakt en up-to-date gehouden.


Ondersteunen

Wanneer u ook de noodzaak voelt tot behoud van deze soorten en ons werk wilt ondersteunen kan dat uiteraard financieel. Een donatie vergroot de armslag om ons werk uit te voeren.


Onze ambities, naast inspireren en motiveren:

  • Aanzetten tot benodigd wetenschappelijk onderzoek
  • Verzamelen van gegevens en opzetten van een database
  • Voorlichting organiseren en ter hand nemen
  • Adviseren over te nemen maatregelen
  • Bieden van financiële ondersteuning
  • Opleiding en training
  • Opstellen van actieplannen