Waarom schiet roofdierkracht tekort?

soorten


Waar wij over grote roofdieren spreken, kan groot afmeting of gewicht zijn. Ook prooidiergrootte, of invloed op het ecosysteem, kan een criterium zijn. Onze keuze voor deze tien soorten is bepaald door de urgentie die is geboden om ze te behouden.

Luipaard

Het luipaard is een behoedzaam, volhardend en slim dier, dat dankzij zijn grote aanpassingsvermogen beter dan enige andere grote katachtige in staat is in de nabijheid van mensen te leven. Luipaarden zijn ...

Cheetah

Het jachtluipaard is smal, met opvallend lange poten. Een pure sprinter van open terrein en lichte bebossing. Oorspronkelijk vond hij deze van centraal India tot aan de middellandse zee en door geheel Afrika. Daarbij de centrale Sahara en de tropische bossen vermijdend. Tegenwoordig verdreven uit veel van zijn...

Otter

De otter is een marterachtige met een gespecialiseerde leefstijl die nauw verbonden is aan de aanwezigheid van water. Hij is lenig, speels met van de verschillende otters het grootste verspreidingsgebied wat zich uitstrekt als een brede band door

Caracal

Caracals hebben een reputatie als springers, waarbij ze vogels tot enkele meters hoog uit de lucht slaan. Toch zijn zij vooral 's nachts actief en maken zoogdieren meer dan de helft uit van zijn voedsel in heel zijn verspreidings gebied. Hoewel de pluim van stijve haren op de oren, direct een associatie met lynxen op roept zijn ze dichter verwant met de Afrikaanse goudkat of de serval, terwijl ze soms woestijn lynx genoemd worden.

Serval

De serval is een middelgrote, maar bepaald geen doorsnee kat. Zijn proporties wijken sterk af van anderen en ook zijn jachttechniek. De serval is een echte specialist met betere vangstresultaten dan gemiddeld. Zijn opvallende oren helpen hem hier bij. In combinatie met de opvallend lange poten is er voor veel knaagdieren geen ontkomen aan een jagende serval.

Honingdas

De honingdas is een marterachtige met een reputatie als honing liefhebber. Nu voedt hij zich als roofdier met tal van andere zaken maar laat zich door aandacht trekkend gedrag van een vogel, de grote honingspeurder (Indicator indicator), naar de nesten van wilde bijen lokken. De honingdas breekt het nest open en eet van de honing, waarna hij daarmee klaar is en vertrekt, voedt de vogel zich met de larven uit de raten, de was en achtergebleven honing.

Wilde hond

De Afrikaanse wilde hond is een zeer opvallende verschijning, zowel in uiterlijk als de groepsgrootte waarmee hij rond trekt. Hij wordt beschouwd als de meest efficiënte grote jager van Afrika. Hoewel hij minder sterk is dan zijn rivalen, die ook in groepen opereren als leeuw en gevlekte hyena, is de onderlinge samenwerking

Gestreepte hyena

De gestreepte hyena behoort tot de relatief kleine familie van hyena's (Hyaenidae) waar toe ook de gevlekte hyena Crocuta crocuta, bruine hyena Parahyena brunnea en aardwolf Protelus cristata behoren. De gestreepte hyena is binnen deze familie qua grootte een middelmaat.

Gouden Wolf

Zijn gigantische verspreiding over het gehele noordelijk halfrond laat hem uiteenlopende gebieden bewonen, met temperaturen die honderd graden verschillen van -50 °C op de toendra tot + 50 °C in woestijnen. De grootste bewonen het noorden van Canada en wegen tot 78 kg, een zesde hiervan weegt de kleinste met 13 kg uit de woestijnen van het Midden-Oosten. En naar recent dna onderzoek uitwijst, ook in Noord-Afrika.